தொலைபேசி இல (அலுவலகம்)  :    +94 112 738152

தொலைநகல் :                                          +94 112 739 410

மின்னஞ்சல்-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

முகநூல்-https://www.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk

பெயர் /கிளை பதவி தொலை இல கையடக்கத் தொலை பேசி இல தொலை இல

திருமதி .என் .பாலசுப்ரமணியம்

பிரதேச செயலாளர்

+94 112 725679                                         

+94 112 721 431

+94 112 738 152 [Ext: 201]          

+94 779 009 503                                          

+94 112 739  410                                        

 

திரு. வை .ஜி .ஆர் . பி .பெரேரா

உதவிப்பிரதேச செயலாளர்

+94 112 712 406 

+94 112 738 152 [Ext: 202]

+94 777 123 300  

திருமதி . என் .எ .எ .ஷியாமலி

கணக்காளர்

+94 112 734 165

+94 112 738 152 [Ext: 205]

+94 712 005 073  +94 112 735 925

திருமதி.வை.எச்..என்.டி.பண்டுபிரேம

உதவி திடடமிடல் பணிப்பாளர்

+94 112 727 141

+94 112 738 152 [Ext: 209]

+94 716 892 289  

செல்வி. ஜி .பி.டி.டீ சில்வா 

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 112 738 152 [Ext: 213] +94 714 397 821  

திரு . எ.குணாதிலக       

நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர்

+94 112 725 773 

+94 112 738 152 [Ext: 203]

+94 713 504 643  

திருமதி. கே.எம் .தமயந்தி           

மேலதிக  மாவட்ட பதிவாளர்

+94 112 724 487

+94 112 738 152 [Ext: 220]

   
செயற்பாடடாளர்   +94 112 738 152 [Ext: 200]    
முகப்பு அலுவலகம்   +94 112 738 152 [Ext: 204]    
கணக்கு கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 206]    
வாகன அனுமதிப்பத்திர கிளை  

+94 112 716 702

+94 112 738 152 [Ext: 207]

   
களஞ்சிய அறை   +94 112 738 152 [Ext: 208]    
திடடமிடல் கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 210]    
சமூக சேவை கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 211]    

காவலாளி அறை

  +94 112 738 152 [Ext: 212]    
நிர்வாக கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 214]    
காணி கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 215]    
மாநாட்டு மண்டபம்   +94 112 738 152 [Ext: 216}    
மேலதிக மாவட்ட  பதிவாளர் கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 217]    
வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்கள் கிளை   +94 112 738 152 [Ext: 218]    
ஆட்பதிவு  திணைக்கள கிளை காரியாலயம்   +94 112 738 152 [Ext: 219]    
சமுர்த்தி (தலைமை பீடம் )   +94 112 738 152 [Ext: 221]    
சமுர்த்தி வங்கி   +94 112 738 152 [Ext: 222]    

News & Events

31
மார்2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
மார்2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top