தொலைபேசி இல (அலுவலகம்)  :    +94 112 738152

தொலைநகல் :                                          +94 112 739 410

மின்னஞ்சல்-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

முகநூல்-https://www.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk

பெயர் /கிளை பதவி தொலை இல கையடக்கத் தொலை பேசி இல தொலை இல

திருமதி .என் .பாலசுப்ரமணியம்

பிரதேச செயலாளர்

+94 112 725679                                         

+94 112 721 431

+94 112 738 152  [Ext: 201]          

+94 779 009 503                                          

+94 112 739  410                                        

 

 

திருமதி. நெலும் சேனாதிரத்ன

உதவிப்பிரதேச செயலாளர்

+94 112 712 406 

+94 112 738 152  [Ext: 202]

 +94 711 429 664  

திருமதி . என்.டபிள்யூ.கே.சதுரி புத்திகா

கணக்காளர்

+94 112 734 165

+94 112 738 152  [Ext: 205]

+94 779 686 942  +94 112 735 925

திரு.எச்.ஜி.வருணா சுகந்தா

உதவி திடடமிடல் பணிப்பாளர்

+94 112 727 141

+94 112 738 152  [Ext: 209]

+94 719 014 281  

செல்வி. ஜி .பி.டி.டீ சில்வா 

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

+94 112 725 679

+94 112 738 152  [Ext: 213]

+94 714 397 821  

திரு .எம்.கே.நிஹால் குணசேன

நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர்

+94 112 725 773 

+94 112 738 152  [Ext: 203]

+94 711 033 086  

திருமதி எம்.எம்.டி துஷாரி விஜயரத்னா         

மேலதிக  மாவட்ட பதிவாளர்

+94 112 724 487

+94 112 738 152  [Ext: 220]

 +94 714 417 465  
செயற்பாடடாளர்   +94 112 738 152  [Ext: 200]    
முகப்பு அலுவலகம்   +94 112 738 152  [Ext: 204]    
கணக்கு கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 206]    
வாகன அனுமதிப்பத்திர கிளை  

+94 112 716 702

+94 112 738 152  [Ext: 207]

   
களஞ்சிய அறை   +94 112 738 152  [Ext: 208]    
திடடமிடல் கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 210]    
சமூக சேவை கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 211]    

காவலாளி அறை

  +94 112 738 152  [Ext: 212]    
நிர்வாக கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 214]    
காணி கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 215]    
மாநாட்டு மண்டபம்   +94 112 738 152  [Ext: 216}    
மேலதிக மாவட்ட  பதிவாளர் கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 217]    
வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்கள் கிளை   +94 112 738 152  [Ext: 218]    
ஆட்பதிவு  திணைக்கள கிளை காரியாலயம்   +94 112 738 152  [Ext: 219]    
சமுர்த்தி (தலைமை பீடம் )   +94 112 738 152  [Ext: 221]    
சமுர்த்தி வங்கி   +94 112 738 152  [Ext: 222]    

News & Events

27
ஏப்2021
COVID -19  அபாய எச்சரிக்கை!

COVID -19 அபாய எச்சரிக்கை!

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுதல் அதிகரித்துள்ள நிலையில்,...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top