பிரிவு   பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி இல
தெஹிவளை Image 2 திரு .பர்சி  வர்ணகுலசூரியா திருமணப்பதிவளர் இல.82/1,காலி வீதி ,தெஹிவளை

+94 714 811 869

+94 774 811 666       

தெஹிவளை Image

திருமதி .எல் .ஜே ,கே .பிரியங்கா கேமாலி பெரேரா

திருமணப்பதிவளர்

இல .53.பாத்தியமாவத்தை

களுபோவில

94 112 732 572

+94 112 716 673

+94 775 772 557
தெஹிவளை Image 3 திருமதி .கே.ஐ .என் .புலத்தகம திருமணப்பதிவளர்

இல .178.வைத்தியசாலை வீதி ,களுபோவில

+94 112 765 265

+94 714 487 594

தெஹிவளை

Image 4

.திருமதி. என்.டபிள்யு .ரி .பி .ஜி .பி. பி.நாணயக்கார

திருமணப்பதிவளர் இல .02டி ,பிரியதர்சனாராம வீதி ,தெஹிவளை +94 768 612 846
தெஹிவளை 11 திருமதி .தர்சனி ராஜேஸ்வரி வற்றகே பிறப்பு /இறப்பு  பதிவாளர் இல .221,காலி வீதி ,தெஹிவளை  

+94 112 725 758

+94 718 431 987

News & Events

31
மார்2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
மார்2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top