பிரிவு   பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி இல
தெஹிவளை Image 2 திரு .பர்சி  வர்ணகுலசூரியா திருமணப்பதிவளர் இல.82/1,காலி வீதி ,தெஹிவளை

+94 714 811 869

+94 774 811 666       

தெஹிவளை Image

திருமதி .எல் .ஜே ,கே .பிரியங்கா கேமாலி பெரேரா

திருமணப்பதிவளர்

இல .53.பாத்தியமாவத்தை

களுபோவில

94 112 732 572

+94 112 716 673

+94 775 772 557
தெஹிவளை Image 3 திருமதி .கே.ஐ .என் .புலத்தகம திருமணப்பதிவளர்

இல .178.வைத்தியசாலை வீதி ,களுபோவில

+94 112 765 265

+94 714 487 594

தெஹிவளை

Image 4

.திருமதி. என்.டபிள்யு .ரி .பி .ஜி .பி. பி.நாணயக்கார

திருமணப்பதிவளர் இல .02டி ,பிரியதர்சனாராம வீதி ,தெஹிவளை +94 768 612 846
தெஹிவளை 11 திருமதி .தர்சனி ராஜேஸ்வரி வற்றகே பிறப்பு /இறப்பு  பதிவாளர் இல .221,காலி வீதி ,தெஹிவளை  

+94 112 725 758

+94 718 431 987

News & Events

27
ஏப்2021
COVID -19  அபாய எச்சரிக்கை!

COVID -19 அபாய எச்சரிக்கை!

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுதல் அதிகரித்துள்ள நிலையில்,...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top