அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

  +94 112 718 013

12

  திரு.ஆர் .என் .விதானகமே     

  சமுர்த்தி முகாமையாளர் 

பெயர் 

 

பிரிவு

அலுவலக முகவரி

தொலைபேசி இல

திருமதி. டபிள்யு.டபிள்யு .உதயனி விக்கிரமநாயக

 1

கொகுவல 

கி .அ .காரியாலயம்,கொகுவல,

756120482

திருமதி.பிரியானி ரேனுகா 

 2

சரணங்கர 

சுதர்சனராம விகாரை                                    சரணங்கர

771757076

திருமதி .பிரதீபிகா நிஷாந்தி 

 3

விலவல

கி .அ .காரியாலயம், விலவல

777473521

திரு.எம் .என் .இம்தியாஸ் குஸின்

 4

கத்போதிய

களுபோவில கி .அ .காரியாலயம்

718011862

திருமதி .எச் .எல் .ஜி .சி .நில்மினி

 5

கிழக்கு கவ்டான/கல்வள

சோமானந்த விகாரை

0777226808

திரு .பி .உஷாந்த ஷம்பத்

 6

உத்யான /தெஹிவளை கிழக்கு

சமுர்த்தி வங்கி

0718831443

திருமதி. மோனிகா பிரியதர்சனி

 7

துட்டுகமுனு/களுபோவில

கி .அ .காரியாலயம் களுபோவில

771730949

  திருமதி .சந்தியா ரேனுகா

 8

மல்வத்தை

தர்மராஜ விகாரை,மல்வத்தை

077-4477024

திருமதி. பிரியானி கமகே 

 9

நதிமால

சுனந்தராம விகாரை ,நதிமால

773439041

திருமதி.சந்ரகாந்தி பெரேரா

 10

கரகம்பிட்டிய

சமுர்த்தி வங்கி

774490832

திருமதி.எல் .அர்சனி தரங்கா

 11

ஜயதிலக

சமுர்த்தி வங்கி

772287497

News & Events

02
பிப்2019
National Productivity Awards 2018 Results

National Productivity Awards 2018 Results

2016-2017 වර්ෂ 2016/17 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලියේ තෙවන...

28
ஆக2017
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

ගරු දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top