பிரதேச செயலாளர்

ds

பெயர் திருமதி .ந .பலாசுப்ரமணியம்
தகைமை
    • MSC – மனிதவள முகாமைத்துவம் ,ஆங்கில மொழிமூலம்
பணி வரலாறு
  • உதவிப்பிரதேச செயலாளர் -களுத்துறை பிரதேசசெயலகம்

  • உதவிச்செயலாளர் -தொழிற்பயிற்சி திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு .

உதவிப்பிரதேச செயலாளர்

ads பெயர் திரு .வை .ஜி .ஆர் .பி .பெரேரா
தகைமை கணனி விஞ்ஞன பட்டதாரி
பணி வரலாறு
  • ஜனாதிபதியினுடைய செயலாளர் ,ஜனாதிபதி செயலகம் , உதவிப்பணிப்பாளர்-கல்வி ,இந்து கலாச்சார விவகாரங்கள் அமைச்சு .உதவிப்பிரதேச செயலாளர் -பாணந்துறை பிரதேசசெயலகம்

 

கணக்காளர்

 ac பெயர் திருமதி .என் .ஏ .ஏ.சியாமலி
தகைமை வர்த்தகமாணி பட்டதாரி (விசேடம்) சிங்கள மொழிமூலம்
பணி வரலாறு
    • புலனாய்வு உதவியாளர் -ஆயுள்வேத திணைக்களம்
    • கணக்காய்வாளர் -கணக்காய்வாளர் அதிபதி திணைக்களம் கணக்காய்வாளர் -கணக்காய்வாளர் அதிபதி திணைக்களம்
 

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

  ad பெயர் திருமதி .வை .எச் .என் .டி .பண்டுபிரேம
   
தகைமை பொருளியல்  விஞ்ஞனமானி -களனி பல்கலைக்கழகம் -சிங்கள மொழிமூலம்
பணி வரலாறு அபிவிருத்தி உதவியாளர் -சமூகசேவைகள் திணைக்களம் அபிவிருத்தி உதவியாளர் -சமூகசேவைகள் திணைக்களம்      வரி அலுவலர் -வருமான வரித்திணைக்களம்

 

   பெயர்  திரு.அஜித்குணதிலக
aog தகைமை கிராம அலுவலர் சேவை -சுப்ரா
பணிவரலாறு விசேட அலுவலர் முகாமைக்காரியாலயம் -நுகேகொடை விசேட அலுவலர் முகாமைக்காரியாலயம் -நுகேகொடை                                           கிராம அலுவலர் ,ஸ்ரீஜெயவர்தனபுர பிரதேச செயலகம் .                   

News & Events

31
மார்2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
மார்2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top