Women's Society

  Organization Name Registration number Chairman's telephone number Secretary's phone number
1 Hathbodiya Women's Society කො/දෙහි/538B/005 0756911346

07228662369

2 pabodha Women's Society කො/දෙහි/538/014 071-4500098 011-2764437
3 shakthi Women's Society කො/දෙහි/539/42/1012  0776695082  0777853344
4 nadimala vishakha Women's Society කො/දෙහි/536/015 0712440681  
5 samagi Women's Society කො/දෙහි/540B/017 0717641101 0710107211
6 swarnamali Women's Society කො/දෙහි/539//42/a025   0115787320
7 jayamini Women's Society කො/දෙහි/538/a 0112735147 0112717970
8 vimukthi Women's Society කො/දෙහි/නැ/‍3දෙ/540/025    
9 Diriya Women's Society කො/දෙහි/536්A/005 0722810317 0112761033

Rural Development Societies

  Rural Development Societies Name Registration number  Chairman's telephone number  Secretary's phone number 
 01  Jayatilaka බප/කො/දෙහි/540බී/2012/01  0777373370  
 02  hathbodiya  බප/කො/දෙහි/538/2008/10  077-3521175  077-3273872
 03  dutugamunu  බප/කො/දෙහි/538/බී/2008/10  072-3401761  071-8052257
 04  wilawala  බප/කො/දෙහි/537/2009/1/2  077-6316269   
 05  saranankara  බප/කො/දෙහි/538/2008/06  0112-717195  077-5822976
 06  kalubowila  බප/කො/දෙහි/538/2008/05  071-6338856  077-1760222
 07  east kaudana  බප/කො/දෙහි/539/42/3    077-7455677
08 karagampitiya බප/කො/දෙහි/539/42/2008/ 08   011-4557930
09 nadimala බප/කො/දෙහි/536/2008/09 077-4089037 071-4210093
10 kohuwala බප/කො/දෙහි/537බී/2008/04    
11 malwatta බප/කො/දෙහි/539 42ඒ/2008/02 071-2842830 077-6449909
12 galwala බප/කො/දෙහි/538ඒ/2008/07 071-8145582  
13 dehiwala east බප/කො/දෙහි/540/2009/13 072-2905915 077-0290109
14 udyana බප/කො/දෙහි/538/A/2008/03 077-2358552 077-6573745

Elderly organizations

  Elderly organizations  Registration number   Chairman's telephone number  Secretary's phone number
 01  hathbodiya Senior Citizens Association  NES/2012/11200/30/WP   011-2752218  075-6911346
 02  wilawala Senior Citizens Association  NSE/2009/11300/40/WP   077-8301019  075-088388 
 03 Saranankara Senior Citizens Association  NSE/2009/1130005/WD/2009   0112-712919  0112-728880
 04 kalubowila Senior Citizens Association  NSE/2009/1130025/WP  0112765084  071-1795691
 05 East kaudana Senior Citizens Association  NSE/2009/11300175/WP  077-7658520  071-6443331
 06  Nadimala Senior Citizens Association  NSE/2009/1130055/WP/195  077-3024338  077-5557330
 07 karagampitiya Senior Citizens Association  NSE/2009/1130070/WP  077-9699432  011-2738495
08 sithasuwa Senior Citizens Association   071-5330698 011-2763933
 09 galwala Senior Citizens Association NSE/2013/1130035/WP 0112-723723 0112-609659
10 Dehiwala east Senior Citizens Association NSE/2011/1130045/WP 072-2905915 071-6436407
11 udyana Senior Citizens Association NSE/2009/1130050/WP   072-4459537
         

Youth Society

   Youth clubs  Registration number Chairman's telephone number  Secretary's phone number 
 01 Friends Youth Society  බප/කො01/දෙහි/30  011-2713460  
 02 Pini Youth Society  019055  019055  071-9566585
 03 actich Youth Society  බප/කො01/දෙහි/82    
 04  wilawala Youth Society  බප/කො01/දෙහි/54  077-4024892  077-7470947
 05  Thurunu shakthi Youth Society   බප/කො01/දෙහි/31  071-2079146  0719978114
 06  Eksath vimukthi Youth Society  බප/කො01/දෙහි/90  045-4366039  078-3647457
 07  siro Fls Youth Society  බප/කො01/දෙහි/91  075-5353014  071-655948
08 Young Marians Youth Society  බප/කො/දෙහි/002/1 011-2716996 071-8432067
09 Vocational Training Center Youth Society බප/කො01/දෙහි/65 075-0876097 072-8658318
10 Woodland Lion Youth Society බප/කො01/දෙහි/86 077-3172908 077-3491854
11 Moor Youth Society බප/කො01/දෙහි/76 075-7629902  
12 Jayasinghe Youth Society බප/කො01/දෙහි/84 011-2724515 077-7868126
13 Vocational Training Center Youth Society බප/කො01/දෙහි/85 071-7126681 075-4577783

News & Events

26
Mar2021
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොරෝනා එන්නත ලබාදෙන අවසන් දිනය

දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොරෝනා එන්නත ලබාදෙන අවසන් දිනය

දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොරෝනා එන්නත ලබාදෙන...

26
Mar2021
පූජ්‍යපාද අග්ගමහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව

පූජ්‍යපාද අග්ගමහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව

අමරපුර නිකායේ මහා සංඝනායක,ගල්කිස්ස ධර්මපාලාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති...

Scroll To Top