නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020
පිරිත් දුම්රිය පිළිගනිමින් පිරිත් දුම්රියේ පිරිත් දේශනය කරන ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පරිෂ්කාර පුජාව කරමින් උතු‌රේ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් 400,ගර්භනි මාතාවන් 150ක් හා පාසල් දරුවන් 300ක් වෙත ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම සඳහා දායකත්වය ලබාදීමේ වැඩසටහන
මෙම කාර්යය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ උපදෙස් පරිදි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය,පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී,බෞද්ධ කටයුතතු සමායෝජක නිලධාරි ඇතුළු කාර්යාලයීය නිලධාරීගේ සහ දෙහිවල දුම්රිය ස්ථානධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් හා දායකත්වයෙන් සිදුවිය.

120174247 1192724487764819 1919351107545045021 o

වැඩි විස්තර හා  වීඩියෝ,ඡායාරූප  සඳහා පිවිසෙන්න අපේ face book පිටුවට https://web.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk/

News & Events

02
Oct2020
"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය 

"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය 

"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය   ...

01
Oct2020
නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020

නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020

නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020පිරිත් දුම්රිය...

Scroll To Top