කොළඹ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හී ගිණුම් අංශවල ගිණුම් පොත්පත් හා ලේඛන නිසි පරිදි පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව පැවැති තරගයෙන් උසස්ම ප්‍රමිතිකරණයට හිමි සම්මානය දිනාගැනීම

62065062 819981241705814 4014875084010291200 n

News & Events

23
Jun2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
Jun2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top