ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නවක නිලධාරීන් විසින් අප කාර්යාලයේ දී 2019.05.28 දින සිදුකරන ලද අධ්‍යයන චාරිකාව

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න අපේ face book පිටුවට https://web.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk/

S2

S1

S4

S3

News & Events

24
Mar2020
Corona Information  website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

Scroll To Top