සහජීවනයට මහගු ආදර්ශයක් සපයමින් අප කාර්යාලයේ සේවය කරන සියළු ජාති ආගම්වල සහෟද නිලධාරීන්ගේ එකමුතුවෙන් අංශ මට්ටමින් නිර්මාණ කරන ලද වෙසක් සැරසිලි

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න අපේ face book පිටුවට https://web.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk/

W4

News & Events

23
Jun2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
Jun2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top